Dispensation til midlertidig hegning

Publiceret 13-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 55b og 62c, begge Strandgårde, Holmsland Klit i Ringkøbing Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04534.

Dispensation til midlertidig hegning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler