Dispensation til etablering af udløbsbrønd og midlertidig gravning inden for klitfredningslinjen, Varde kommune

Publiceret 10-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2m, Grærup By, Ål, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14425.

Dispensation til etablering af udløbsbrønd og midlertidig gravning - Grærup Strand

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig