Dispensation til nedrivning og genopførelse af sommerhus samt etablering af nedsivningsanlæg

Publiceret 01-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 88b Hovedejerlavet, Fjaltring, beliggende Løkkevej 54, Fjaltring, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 samt klitfredningsbekendtgørelsens2 § 1, jf. § 4, til nedrivning af eksisterende sommerhus og anneks og til erstatning herfor genopførelse af én ny bygning (sommerhus) med tilhørende nedsivningsanlæg som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00089.

Dispensation til nedrivning og genopførelse af sommerhus samt etablering af nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler