Dispensation til genopførsel af sommerhus og fjernelse af hybenrose

Publiceret 20-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7f, Nr. Bratbjerg, Tranum, Ejstrup Strandvej 12, 9460 Brovst, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14568.

Dispensation til genopførsel af sommerhus og fjernelse af hybenrose

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler