Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 04-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 30q, Asdal hdg., Asdal - Øster Kjulvej 7, Asdal, 9850 Hirtshals, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 8, jf. samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte, samt til gravning og nødvendig kørsel i forbindelse med byggeriets gennemførelse. Dispensationen er meddelt på nedennævnte vilkår. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08995.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler