Dispensation til at fjerne sand ved et sommerhus i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 101bæ, Strandgårde, Holmsland Klit, Tingodden 123a, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 og klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04371.

20/04371 Dispensation til at fjerne sand ved sommerhus.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler