Dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg

Publiceret 04-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2nb, Klitterne, Ingstrup, Emilievej 6, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4,til gravning og nødvendig kørsel i forbindelse med etablering af det nedgravede nedsivningsanlæg. Kystdirektoratet finder ikke, at ændring af det eksisterende sommerhus til udhus er en dispensationskrævende tilstandsændring, idet det herved lægges til grund, at eksisterende sanitære installationer samt køkken fjernes fra bebyggelsen. Afgørelsen er meddelt på nedenstående vilkår. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15673.

Dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler