Dispensation til informationsplinte

Publiceret 08-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 26f, Mandø By, Mandø, Strandvej 2, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til opstilling af informationsplintene som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15572.

21/15572 Dispensation til informationsplinte.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent