Dispensation til hævet nedsivningsanlæg mv.

Publiceret 23-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 122m, Hune By, Hune, Severinsvej 35, 9490 Pandrup, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16353.

Dispensation til hævet nedsivningsanlæg mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler