Afslag på tilladelse til placering og udformning af ny bebyggelse på landbrugsejendom

Publiceret 22-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2c, Kettrupgård, Ingstrup, Nannasvej 7, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelses-lovens2 § 8a, stk. 1, nr. 7, til at opføre den ansøgte bebyggeles med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16159.

Afslag på tilladelse til placering og udformning af ny bebyggelse på landbrugsejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler