Dispensation til stævneplads i forbindelse med afholdelse af sportsarrangement – Explore Slettestrand

Publiceret 20-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1nd, Slettegård, Hjortdal, Slettestrandvej, 9690 Fjerritslev, i Jammerbrugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12979.

Dispensation til stævneplads i forbindelse med afholdelse af sportsarrangement – Explore Slettestrand

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

Sagsbehandler