Dispensation til midlertidigt at opsætte tre pallekasser til opsamling af marint affald i Hjørring Kommune inden for klitfredningslinjen

Publiceret 01-07-2021

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte tre pallekasser som ansøgt.

Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2022.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12475.

21/12475 Dispensation til midlertidig at opsætte 3 pallekasser.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler