Dispensation til midlertidigt at opsætte seks pallekasser til opsamling af marint affald i Lemvig Kommune inden for klitfredningslinjen

Publiceret 01-07-2021

Kystdirektoratet gav d. 26. august 2019 dispensation til at opsætte tre tilsvarende kasser (j. nr. 19/00049), og d. 2. juni 2020 gav Kystdirektoratet dispensation til at opsætte yderligere otte kasser (j.nr. 20/00970). Nærværende ansøgning om pallekasser er således et supplement til de 11 kasser for et samlet antal på 17 kasser I Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til at opsætte yderligere seks kasser som ansøgt.

Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2022.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12472.

21-12472 Dispensation til pallekasser.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler