Afslag til opførelse af udhus

Publiceret 08-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 37au, Asdal Hgd., Peter Hermansensvej 33, 9850 Hirtshals, i Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsens 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04599.

Afslag til opførelse af udhus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler