Afslag til dispensation fra klitfredningslinjen til at bygge nyt sommerhus på ubebygget grund

Publiceret 16-07-2021

Afgørelsen vedrører matr. 41b Klitmøller Huse, V. Vandet, Bjergstien 7, 7700 Thisted. Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13060.

Afslag til dispensation fra klitfredningslinjen til at bygge nyt sommerhus på ubebygget grund

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler