Dispensation til terræntæppe inden for klitfredningslinjen

Publiceret 21-01-2021

Dispensation til terræntæppe inden for klitfredningslinjen, matr. nr. 136a, Hovedejerlavet, Vedersø, redningsvej C142, 6950 Ringkøbing, i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05946

Dispensation til terræntæppe inden for klitfredningslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler