Dispensation til genopførelse af sommerhus, Jammerbugt Kommune

Publiceret 20-01-2021

Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.7æ, Klitterne, Ingstrup, Annavej 10, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til etablering af værn samt belægning og kant foran ny kælder samt gravearbejde i forbindelse hermed. Vilkår jf. afgørelsen af 10.12.2020 gælder tillige for denne dispensation.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00427

Dispensation til genopførelse af sommerhus, Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent