Dispensation til flytning af udsigtspost ved Skydeområde Tranum

Publiceret 13-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr. 90d, Hune By, Hune, i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08013.

Dispensation til flytning af udsigtspost ved Skydeområde Tranum

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler