Dispensation til bekæmpelse af rynket rose

Publiceret 16-08-2021

Afgørelsen vedrører ktoratet Cornelia Maj Christensen J.nr. 20/04488-1 Søholtvej 6, Vester Vandet Ref. Martin Cenholt 7700 Thisted Kjeldgaard 24-06-2021 Sendt på Obfuscated Email Dispensation til bekæmpelse af rynket rose inden for klitfredningslinjen ved Agger, Stenbjerg og Hanstholm i Thisted Kommune Ansøgning Du har den 11. august 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 8 til at foretage naturpleje i form af bekæmpelse af rynket rose inden for klitfredningslinjen på tre lokaliteter ved henholdsvis Agger, Stenbjerg og Hanstholm i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 samt klitfredningsbekendtgørelsens2 § 1, jf. § 4, til den ansøgte bekæmpelse af rynket rose. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04488.

Dispensation til bekæmpelse af rynket rose

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler