Dispensation til at afholde Kitesurf World Cup inden for klitfredningslinjen

Publiceret 04-08-2021

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens1
§ 8 til at afholde Kite Surf
World Cup fra 27. august 2021 til 15. september 2021 inden for klitfredningslinjen
på ejendommene matr. nr. 4nc, 4gx, 4nd, 4eg, 4fs og 4gg, alle Strandgårde,
Holmsland Klit i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04756

Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler