Afslag på tilbygning til sommerhus indenfor klitfredningszonen - matr.211iy i Ringkøbing-Skjern kommune

Publiceret 16-09-2020

Afslag på tilbygning til sommerhus indenfor klitfredningszonen til tidssvarende sanitære forhold - matr.211iy, Søgård Hgd., Nysogn, Lodbergsvej 253, Søndervig, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8 til den ansøgte tilbygning på 15,8 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02937

Afslag på tilbygning til sommerhus indenfor klitfredningszonen - matr.211iy i Ringkøbing-Skjern kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent