Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til arealoverførsel mellem matr.333k, og matr.333c, Frederikshavn Kommune

Publiceret 16-09-2020

Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til arealoverførsel mellem matr.333k, Skagen Bygrunde, Skagen og matr.333c, Skagen Bygrunde, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, til arealoverførslen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02913

Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til arealoverførsel mellem matr.333k, og matr.333c, Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent