Rammedispensation gældende i 5 år til rydning af træopvækst og mosaikafbrænding af hedeareal inden for klitfredningslinjen på ejendommene matr. nr. 76c, Varde Kommune

Publiceret 09-10-2020

Rammedispensation gældende i 5 år til rydning af træopvækst og mosaikafbrænding af hedeareal inden for klitfredningslinjen på ejendommene matr. nr. 76c Vandflod By, Oksby og 26n, 26y og 24c Ho By, Ho, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en rammedispensation gældende i 5 år i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til rydning af træopvækst, samt mosaikafbrænding af hedeareal.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02431

Rammedispensation gældende i 5 år til rydning af træopvækst og mosaikafbrænding af hedeareal på matr. nr. 76c, Varde Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig