Dispensation til udvidelse med 8 m2 til badeværelse - matr.42d Klitmøller Huse, Thisted

Publiceret 26-10-2020

Dispensation til udvidelse af sommerhus på 40 m2, med 8 m2 til badeværelse, inden for klitfredningen - matr.42d Klitmøller Huse, V. Vandet, Bjergstien 13, Klitmøller, 7700 Thisted. Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til den søgte udvidelse, jf. nedenstående gennemgang.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02264

Dispensation til udvidelse med 8 m2 til badeværelse - matr.42d Klitmøller Huse, Thisted

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler