Dispensation til terrænændring og midlertidig opsætning af trådhegn, matr. 301o, Skagen Markjorder, 9990 Skagen

Publiceret 15-10-2020

Dispensation til terrænændring og midlertidig opsætning af trådhegn inden for klitfredningslinjen, matr. 301o, Skagen Markjorder, Hans Ruths Vej 12, 9990 Skagen

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 (til kørsel, gravearbejde og fjerne planter) til terrænændring i form af nedskæring af klitfredningslinjen, samt opsætning af trådhegn.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02531

Dispensation til terrænændring og midlertidig opsætning af trådhegn, matr. 301o, Skagen Markjorder, 9990 Skagen

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler