Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg ved sommerhus på matr.211ek, Søgard Hgd., Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 22-10-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af nedsivningsanlæg ved sommerhus på matr.211ek, Søgard Hgd., Nysogn, Lodbergsvej 255, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til kørsel, gravearbejde ved etablering af anlæg, etablering af dæksel samt nødvendig kørsel i forbindelse med arbejdets gennemførelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03377

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg ved sommerhus på matr.211ek, Søgard Hgd., Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent