Dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af jordvarme, Hjørring Kommune

Publiceret 30-10-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af jordvarme på matr.4a, Furreby By, Furreby, Svanevej 36, 9480 Løkken, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til nødvendige gravearbejder og kørsel ved etablering af anlægget.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02828

Dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af jordvarme, Hjørring Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent