Dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af fedtudskiller ved kiosk, matr.5e, Torup Strandhuse, Jammerbugt Kommune

Publiceret 20-10-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af fedtudskiller ved kiosk, matr.5e, Torup Strandhuse, V. Torup, Thorup Strandvej 325, 9690 Fjerritslev, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § til nødvendige gravearbejder inden for det klitfredede areal samt etablering af dæksler i niveau med terræn i forbindelse med etablering af fedtudskilleren, jf. nedenstående vilkår.

Vilkår
- Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med etablering af anlægget ud over det, der er nødvendigt for arbejdets gennemførelse.

- Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en placering uden for de klitfredede områder.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03269

Dispensation til etablering af fedtudskiller ved kiosk, matr.5e, Torup Strandhuse, Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent