Dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg ved sommerhus, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 04-11-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til nedgravet nedsivningsanlæg ved sommerhus på matr.70u, Strandgaarde, Holmsland Klit, Tingodden 375, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til synlige dele af anlægget (dæksler) samt gravearbejder og kørsel i forbindelse med etablering af anlægget.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03487

Dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg ved sommerhus, Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent