Dispensation til markering af trampesti med piktogrampæle inden for klitfredningslinjen

Publiceret 25-11-2020

Dispensation til markering af trampesti med piktogrampæle inden for klitfredningslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02161

Dispensation til markering af trampesti med piktogrampæle inden for klitfredningslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig