Dispensation til fjernelse af rynket rose, Varde Kommune

Publiceret 24-11-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til fjernelse af rynket rose på matr. 95a, Vandflod By, Oksby - Oksbøl Skydeterræn, Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk.1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen3 § 1, jf. § 4 til rydning af de omhandlede arealer som beskrevet i ansøgningen nedenfor. Arealerne skal retableres efter kørsel og gravning, således landskabets hidtidige karakter genskabes. Kørsel skal begrænses mest muligt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02692

Dispensation til fjernelse af rynket rose, Varde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent