Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af skur inden for klitfredningslinjen, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 23-11-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af skur inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 79u, Strandgårde, Holmsland klit, i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 8, til opførelse af skur på ovennævnte matrikel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02360

Afgørelse - Skur inden for klitfredningslinjen

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig