Dispensation til opsætning af piktogrammer på redningsnummerstandere ved Årgab i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til opsætning af piktogrammer på redningsnummerstandere ved Årgab i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, til opsætning af piktogrammer på ca. 30 redningsnummer-standere langs en kyststrækning på ca. 5 km.
Dispensationen omfatter alene henstillingsskiltet om færdsel i klitterne på ca. 10*15 cm.
Der meddeles således afslag til skiltet ”Hund i snor”.
Kystdirektoratet forudsætter, at såvel grundejer som redningsstandernes ejer er indforstået med de enkelte skiltes opsætning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02013

Dispensation til opsætning af piktogrammer på redningsnummerstandere ved Årgab i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent