Dispensation til kørsel med motorkøretøj inden for klitfredningslinjen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 26-06-2020

Dispensation til kørsel med motorkøretøj inden for klitfredningslinjen, matr. 193a, Søgård Hgd., Holmsland Klit, Holmsland Klitvej 91B, 6960 Hvide Sande

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til kørsel med motorkøretøj uden for anlagt vej, jf. redegørelsen.

Dispensationen gælder alene for datoerne 4. august, samt 7-9. oktober 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02121.

Dispensation til kørsel med motorkøretøj inden for klitfredningslinjen.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler