Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg i Jammerbugt Kommune

Publiceret 16-06-2020

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 7m, Nr. Bratbjerg, Tranum, Ejstrup Strandvej 26, 9460 Brovst, i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til etablering af nedsivningsanlæg som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Kørsel inden for klitfredningen skal begrænses til et minimum.
  • Eventuelt overskydende materiale må ikke spredes i klitten, men skal køres bort til en placering uden for det klitfredede område.
  • Arealerne, der berøres af anlægsarbejdet, skal etableres straks efter arbejdets afslutning, enten ved tilbagelægning af afgravet tørv eller ved tilplantning med hjelme, således risiko for sandflugt undgås og arealernes naturlige karakter genskabes.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01712.

Dispensation til nedsivningsanlæg.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler