Dispensation til bekæmpelse af Rynket rose i Holstebro Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation til bekæmpelse af Rynket rose ved brug af fræsning/ biorotor indenfor klitfredningslinjen for perioden 2020-2026 på ejendommene matr. nr. 90a Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum og matr. nr. 113a, Husby By, Husby i Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. §8 samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til bekæmpelse af
Rynket rose ved brug af fræsning/biorotor i perioden 2020-2026.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01899

Dispensation til bekæmpelse af Rynket rose i Holstebro Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent