Dispensation til afgrænsning af parkeringsareal med sten i Lemvig kommune

Publiceret 16-06-2020

Dispensation til at afgrænse parkeringsareal med store sten inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. 15r, Ferring By, Ferring i Lemvig kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys jnr. 20/01977.

Dispensation til at afgrænse parkeringsareal med store sten inden for klitfredningslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler