Dispensation fra klitfredningslinjen til ændring af eksisterende afspærring ved pælerække på stranden i Tønder Kommune

Publiceret 30-06-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til ændring af eksisterende afspærring ved pælerække på stranden for færdselsmarkering på matr.185, Kirkeby, Rømø, Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 opstilling af pælerække som ansøgt. Det stilles som vilkår, at de eksisterende pælerækker der erstattes af den ny, som vist i afgørelsen, fjernes inden udgangen af 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00821

Dispensation ændring af eksisterende afspærring ved pælerække på stranden.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent