Afgørelser vedr. matr. 20c, Karrebækstorp By, Karrebæk i Næstved kommune

Publiceret 16-06-2020

Afgørelser vedrørende ejendommen matr. 20c, Karrebækstorp By, Karrebæk, Ved Strandskovvejen 27a, 4736 Karrebækminde, Næstved Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til at etablere følgende i boligens 1. sal:
- 1 kvist mod nord
- Tre mindre tagvinduer mod nord
- Et gavlvindue mod øst og et mod vest, som supplerer de to gavlvinduer, der
findes i dag, så der i alt bliver to i hver gavl.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til en kvist mod syd i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys jnr. 20/00200.

Afgørelser Ved Strandskovvejen 27a Karrebæksminde

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler