Dispensation til udvendig trappe i Hjørring kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til udvendig trappe ved opførsel af nyt helårshus på ejendommen matr. nr. 22eb, Furreby By, Furreby, Kongestien 5, 9480 Løkken, i Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til opførelse af udvendig trappe langs huset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00490.

Dispensation genopførelse af trappe til hus i Hjørring kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent