Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel på lyngbyvej 66 i Thisted kommune

Publiceret 24-07-2020

Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 45h og 45b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, Lyngbyvej 66, 7755 Bedsted Thy, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til rydning af contortafyr, sitkagran og bjergfyr og opgravning af gyvel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01475.

Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel Lyngbyvej 66 i Thisted Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig