Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel i Thisted kommune

Publiceret 24-07-2020

Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 1cy Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, Lyngbyvej 56, 7755 Bedsted Thy, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til rydning af contortafyr, sitkagran, bjergfyr og gyvel.

Ved henvendelse  om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01473.

Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel i Thisted Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig