Dispensation til at fjerne rynket rose i Ringkøbing-Skjern kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation fra klitfredningsbestemmelserne til at fjerne Rynket Rose fra ejendommen, matr.211ek, Søgard Hgd., Nysogn, Lodbergsvej 255, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til det ansøgt arbejde med fjernelse af Rynket Rose.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02215.

Dispensation til bekæmpelse af hyben

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent