Afslag til etablering af altan i Lemvig Kommune

Publiceret 06-07-2020

Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til etablering af altan på matr.46b, Hovedejerlavet, Fjaltring, Løkkevej 60, Fjaltring, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. §, til opførelse af altan.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03511.

Afslag til etablering af altan.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent