Afslag på ansøgning om opførelse af terrasse i klitfredningslinjen i Ringkøbing-Skjern kommune

Publiceret 21-07-2020

Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til opførelse af terrasse ved sommerhus, matr.278a, Søgård Hgd., Holmsland Klit, Minervavej 8, 6960 Holmsland Klit, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8 til opførelse af en terrasse på 18 m² som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01402.

Afslag på ansøgning om opførelse af terrasse i klitfredningslinjen i Holmsland Klit

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent