Afgørelser angående læhegn i Jammerbugt Kommune

Publiceret 08-07-2020

Afgørelser angående læhegn inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 5e Torup Strandhuse, V. Torup, Thorup Strandvej 325, 9690 Fjerritslev, i Jammerbugt Kommune

Lovliggørende dispensation:
Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til eksisterende læhegn. 

Dispensation:
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen3 § 1, jf. §4 til udvidelse af læhegn.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00872.

Afgørelser angående læhegn.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig