Dispensation til opsætning af informationstavle "Atlantvolden i Nordjylland", Thisted kommune

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til opsætning af informationstavle "Atlantvolden i Nordjylland", ved bunkers matr.30ao, Stenbjerg By, Nørhå. Ved Sarasvej - Klittop i den vestlige udkant af Stenbjerg, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 opsætning af informationsskilt samt nødvendige gravearbejder i forbindelse hermed.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01802.

Dispensation til informationstavle Atlantvolden i Nordjylland, Thisted

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent