Dispensation til bekæmpelse rynket rose inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 124apc Horne By, Hirtshals, i Hjørring kommune

Publiceret 16-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 (hvis kørsel, gravearbejde, fjerne planter, campere, telte, afbrænde, ride) til bekæmpelse af rynket rose.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
* Arbejdet med rydning af rynket rose må udføres i perioden 14. februar 2020 til 1. marts 2020, samt i 1. december og 1. marts. 2021 og 2022.
* Arealerne skal retableres hvis nødvendigt efter kørsel og gravning, således landskabets hidtidige karakter genskabes.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03393.

Dispensation til bekæmpelse rynket rose i Hjørring kommune.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig