Dispensation fra klitfredningslinjen til lovliggørelse af 2 skilte og etablering af 6 nye skilte

Publiceret 27-01-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til lovliggørelse af 2 skilte og etablering af 6 nye skilte på matr.20r, matr.6f, matr.20c, matr.15r, matr.15f Ferring By, Ferring og matr. 13d, matr.19a og matr.7000d Lynghøj, Trans - alle i Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8,samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til:
- lovliggørende dispensation til 2 skilte, der er opstillet på 13c, Lynghøj Trans og 15r, Ferring by, Ferring,
- dispensation til opstilling af nye 6 skilte, der opstilles på matr.20r, matr.6f, matr.20c, og matr.15f Ferring By, Ferring, samt matr.7000d Lynghøj, Trans.

Dispensationen til opstillingen af skiltet på matr.nr. 20r Ferring by, Ferring er betinget af ejers efterfølgende godkendelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03007. 

Dispensation til lovliggørelse og etablering af skilte 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent