Afslag til opførelse af nyt sommerhus til erstatning af ældre i klitfredet område matr.7æ Ingstrup, Klitterne, Anettevej 6, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Publiceret 28-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 8, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt til erstatning for eksisterende hus.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03198.

Afslag - opførelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent